Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
___BCX__TT
120
122,583,372,840 gold
2
Lunaria
120
100,000,010,930 gold
3
Hanxiluly
120
100,000,004,064 gold
4
Hanxiiluly
120
99,999,999,999 gold
5
Heo
120
99,999,999,999 gold
6
GaRung
120
99,999,999,999 gold
7
ZjTi
120
99,999,999,999 gold
8
XvideosX
120
99,999,999,999 gold
9
_Mit
120
99,999,999,999 gold
10
1st_Fox
120
99,999,999,999 gold