Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
___BCX__TT
120
122,583,372,840 gold
2
_THC_
120
99,999,999,999 gold
3
gdfgdfg
120
99,999,999,999 gold
4
rewr
120
99,999,999,999 gold
5
_Vegeta_
120
99,999,999,999 gold
6
FBI_Forever
120
99,999,999,999 gold
7
XvideosX
120
99,999,999,999 gold
8
__MyLove__
120
99,999,999,999 gold
9
_HungHipz_
120
99,999,999,999 gold
10
KoTexDamMau
120
99,999,984,999 gold