Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Lunaria
120
100,000,010,930 gold
2
Hanxiluly
120
100,000,004,064 gold
3
42342
120
99,999,999,999 gold
4
Hanxiiluly
120
99,999,999,999 gold
5
Heo
120
99,999,999,999 gold
6
GaRung
120
99,999,999,999 gold
7
ZjTi
120
99,999,999,999 gold
8
_Mit
120
99,999,999,999 gold
9
1st_Fox
120
99,999,999,999 gold
10
Anh__Toan___
120
99,999,996,436 gold