Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
42342
120
10000000
2
_THC_
120
10000000
3
D1
120
10000000
4
gdfgdfg
120
10000000
5
rewr
120
10000000
6
_Vegeta_
120
10000000
7
FBI_Forever
120
10000000
8
Mup_
120
10000000
9
_TenGiNhi_
120
10000000
10
LocDz
120
10000000
11
Heo
120
10000000
12
_SeTuyOt_
120
10000000
13
_Tiou_
120
10000000
14
ZjTi
120
10000000
15
TrangCherry
120
10000000
16
1st_Fox
120
10000000
17
_Mit
120
10000000
18
KoTexDamMau
120
10000000
19
LinhSumMer
120
10000000
20
HaAnh
120
10000000