Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
_THC_
120
10000000
2
gdfgdfg
120
10000000
3
rewr
120
10000000
4
_Vegeta_
120
10000000
5
FBI_Forever
120
10000000
6
Mup_
120
10000000
7
LocDz
120
10000000
8
TrangCherry
120
10000000
9
_SeTuyOt_
120
10000000
10
_Tiou_
120
10000000
11
KoTexDamMau
120
10000000
12
LinhSumMer
120
10000000
13
__Shams__
120
10000000
14
__MyLove__
120
10000000
15
_HungHipz_
120
10000000
16
KoTex_DamMau
120
9999969
17
XvideosX
120
9999851
18
DaoCuong
120
9239680
19
VuNhuocLan
120
9081811
20
cung_thu_2
120
7223801