Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
_THC_
120
10000000
2
gdfgdfg
120
10000000
3
rewr
120
10000000
4
_Vegeta_
120
10000000
5
FBI_Forever
120
10000000
6
Mup_
120
10000000
7
LocDz
120
10000000
8
TrangCherry
120
10000000
9
_SeTuyOt_
120
10000000
10
_Tiou_
120
10000000
11
KoTexDamMau
120
10000000
12
LinhSumMer
120
10000000
13
KoTex_DamMau
120
9999969
14
XvideosX
120
9999851
15
cung_thu_2
120
7223801
16
TESTGAME
120
7025234
17
KoTex_SieuT
120
6263133
18
son_hair
120
6121580
19
hang
120
5588487
20
Test
120
5420101